0225 2641 629

TRẠM BẢO HÀNH ỦY QUYỀN SUPOR

(Từ năm 2013 đến nay)

Nếu thiết bị không đáp ứng điều kiện bảo hành thì chúng tôi cung cấp dịch vụ tính phí, linh kiện chính hãng.

– Thông tin liên hệ:

+ Tổng đài hãng: 1800  555521

+ Điện thoại hỗ trợ thủ tục tại Trạm: 0225.2641629

+ Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật tại Trạm: 0983 983 296/ 0906 854 899

+ Địa chỉ của Trạm: 575 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q. Hải An, Tp. Hải Phòng
(Địa chỉ duy nhất)

– Quy trình bảo hành

       B1: Bộ phận Lễ tân tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của sản phẩm bảo hành.

       B2: Bộ phận Kỹ thuật kiểm tra thiết bị và đặt linh kiện.

       B3: Thông báo tới Khách hàng tình trạng hư hỏng và thời gian sửa chữa dự kiến.

       B4: Thay thế linh kiện và chạy thử.

       B5: Thông báo thời gian trả thiết bị cho Khách

– Mẫu phiếu bảo hành: